PREZENTĂRI

Conferința Națională A.P.A.R.- ediția XVIII

TULBURĂRI NEUROCOGNITIVE

Brașov, Hotel ARO PALACE 5* și ONLINE

20-23 aprilie 2023

 

Înscrierea cu: lucrare / studiu(i) de caz/ poster(e) oferă posibilitatea de:

  • promovare pe site-ul oficial;
  • prezentare în cadrul conferinței;
  • participare la concursul de lucrări;
  • publicare in extenso în volumul conferinței la editura A.P.A.R. recunoscută de Centrul Național al Cercetării Științifice C.N.C.S. cu descriere CIP- Biblioteca Naţională a României;
  • posibilitate de a câștiga unul din cele șase premii cu cărți de la editura A.P.A.R. în valoare de 300 de lei: premiul APAR Jenő-László VARGHA; premiul APAR Aurel ROMILA; premiul APAR Peter J. HAWKINS; premiul APAR Doina CICEU BĂGILICĂ; premiul APAR Elena CHIRIAC; premiul APAR Laurențiu OPREA.

 

!Termenul limită pentru înscriere este de 22 decembrie 2022.

Până la această dată se trimite pe adresa de e-mail office@psihologii.ro:

  • CV autor(i) (maxim 3 autori/ prezentare);
  • Copii scanate după: atestat(e)/ carnet de student;
  • Titlul prezentării conform temei “TULBURĂRI NEUROCOGNITIVE” în limba română și în limba engleză;
  • Rezumat abstract redactat în limba română și limba engleză (între 150 și 250 cuvinte, maxim 1/2 pagină A4);
  • Prezentare autori în limba română și limba engleză (maxim 3 rânduri).

Rezumatul abstract se încadrează în tema conferinței „TULBURĂRI NEUROCOGNITIVE” și se redactează conform ghidului de redactare.

Membrii Comitetului științific vor evalua și valida/ invalida posibilitatea de a susține prezentarea în cadrul conferinței. Autorii primesc răspunsul de confirmare/ infirmare, telefonic sau prin e-mail până la data de 11 ianuarie 2023.

Participanții care au primit validarea prezentării sunt rugați să trimită lucrările in extenso și prezentarea Power-Point până la data de 23 februarie 2023.

!!!Lucrări in extenso trimise după data de 23 februarie 2023 nu vor mai putea fi publicate în volumul conferinței. .

 

GHID DE REDACTARE

Format: A4;

Margini: 2,5 cm;

Font: Times New Roman, marimea 12;

Spaţiere: 1,5 randuri;

Aliniere: Centrat/Justify;

Paragraf nou: de la capăt de rând, fără spații sau tab, fără spaţiere între paragrafe;

Citarea în text:

Autorul lucrării se citează cu toate sursele folosite inclusiv figuri, tabele, ilustrații, diagrame. Utilizarea ideilor se face cu menționarea sursei.

Sursele bibliografice, se citează în text, cu mențiunea de: autor, an publicație și pagina aferentă.

Goffman, E. (2009). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New York: Simon and Schuster- volum cu un singur autor;

„The problem posed by parliamentary immunity is that it provides the means both to undermine and to promote the process of democratization..” (Wigley, 2009, p.568)- articol cu un singur autor;

Gheorghe, Ion și Vasile (2013) au arătat că…- se folosește „și” înainte de ultimul autor;

A fost demonstrat recent că Miorița era de fapt un lup cu tulburări de personalitate (Gheorghe, Ion & Vasile, 2013)- în interiorul parantezei și în bibliografia finală se folosește „&”;

Nu toți autorii sunt însă de acord cu acest punct de vedere (Gheorghe, 1998, 1999, 2008).- În text, se face trimitere la mai multe lucrări ale unui autor menționând, în ordine cronologică, anii în care lucrările respective au fost publicate;

Lippmann, W. (1922/2009). Opinia Publică. (Trad. G. Mihăiță & D. Flonta). București: comunicare.ro- Dacă este vorba de o lucrare tradusă, se menționează numele traducătorilor în bibliografia finală, după titlul lucrării;

Shermer, Michael, De ce cred oamenii în bazaconii, Editura Humanitas, București, 2009.- bibliografia finală.

Citatele mai lungi de 40 de cuvinte se separă în bloc de text + margini & spațiere; nu se folosesc ghilimele; referința din paranteză după punct;

Lucrare cu doi autori: se menționează mereu ambele nume;

Lucrare cu trei – cinci autori: se menționează toate numele la prima trimitere, apoi doar numele primului autor urmat de et al;

Lucrare cu șase sau mai mulți autori: se menționează doar numele primului autor urmat de et al;

Lucrare cu autor necunoscut: se folosește titlul sau, în absența acestuia, primele câteva cuvinte din lucrare;

Preluarea identică a unei fraze sau paragraf va fi inserată cu ghilimele româneşti, fiind indicată pagina din sursa utilizată;

Dacă se omite un fragment de text din interiorul unei propoziții citate, se marchează cu (…);

Note numerotate în text, corespondent în josul paginii;

Bibliografia finală reia informațiile despre surse date în partea de jos a paginii;

Ordonare numerică în text (ordinea trimiterilor), alfabetică la final (numele de familie).

 

REZUMAT ABSTRACT

Numărul maxim de cuvinte este de 250 de cuvinte.

Titulul lucrării trebuie să fie exprimat cât mai specific, nu general.

Dacă lucrarea face parte din lucrările de cercetare, atunci rezumatul va cuprinde clar obictive și ipoteze, lotul de subicți, metodele folosite, rezultatele obținute și concluzii.

La finalul rezumatului vă rugăm să notaţi maximum 5 cuvinte cheie.

Rezumatele vor fi redactate în limba română şi în limba engleză.

 

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE STUDII DE CAZ  IN EXTENSO

Lucrările științifice, studiile de caz in extenso vor respecta următoarele criterii:

Număr maxim de pagini este de 10 (zece).

Titlul lucrării trebuie să fie exprimat cât mai specific, nu general.

Numele autorului trebuie să fie întreg, alături de titlul ştiinţific, didactic (unde este cazul);

Lucrarea va include: o introducere, o secţiune dedicată metodologiei, studiului de caz, strategie de intervenţie, o secţiune dedicată rezultatelor şi o secţiune de discuţii şi propuneri.

Bibliografia va cuprinde toate sursele, inclusiv cele electronice.

 

POSTERE

Autorii pot opta pentru varianta de a prezenta lucrări sub formă de poster. Redactarea rezumatelor posterelor vor respecta aceleaşi reguli.

Pentru poster vă rugăm să respectaţi următoarele criterii de elaborare:

Mărimea posterului este 1,5 m (lungime) x 1m (înălţime).

Cuprinde materiale scrise, dar şi imagini/ desene/ scheme semnificative.

Este necesar să fie creativ şi sugestiv conform tematicii conferinței pentru conţinutul său

 

PREZENTARE

Durata de prezentare este de 15 minute și 5 minute pentru întrebări.

Se trimit maxim 10 slide-uri Power-Point până la data de 23 februarie 2023.

!Autorii trebuie să efectueze o probă pe platforma Zoom înainte de prezentare.

 

Contact:

office@psihologii.ro
www.psihologii.ro
0751.51.51.57