INVITAȚIE CONFERINȚĂ

            Vă invită la Conferință pe tematica ,,ADICȚIILOR- Punți între teorii, cercetări și studii de caz. Abordări multidisciplinare” care se va desfășura în perioada 5- 7 aprilie 2019 în sălile de conferință Europa ale hotelului Aro Palace 5* din Brașov.

             Adicțiile repezintă o provocare în: teoretizarea, cercetarea, psihodiagnosticarea și intervenția psihologică/ psihoterapeutică sau medicamentoasă. Vă invităm ca împreună să facem schimb de experiențe profesionale, să ne ostoim setea de cunoaștere de la invitați de onoare cu experiență vastă în domeniu. Putem trăi împreună sentimentul de apartenență într-un grup ce împărtășesc valori și obiective comune, cu posibilitatea stabilirii de noi colaborări între colegii din aceeași profesie precum și dintre medici, psihologi, psihoterapeuți, asistenți sociali, asistenți medicali.

            Obiectivele conferinței sunt:

-îmbogățirea cu noi cunoștințe prin dezbaterea de ceretări, teorii, tehnici, metode pentru psihodiagnosticarea și intervențiilor psihologice/ psihoterapeutice sau a tratamentelor medicale în adicții,

-dezbaterea condițiilor de avizare psihologică, respectiv medicală: a conducătorilor auto, a noilor angajați, a menținerii în unele funcții, în procurarea/ deținerea/ folosirea unei arme letale/ neletale a persoanelor cu adicții,

-stabilirea discernământului persoanei diagnosticate cu tulburări adictive,

-pensionarea medicală a pacienților, respectiv reinserția lor socială și profesională,

-alternative viabile pentru activarea și menținerea stării de bine din perspective antropologice, psihopatologice, psihoterapeutice.

Aceste obiective se vor realiza în cadrul lucrărilor conferinței prin:

-schimbul de experințe profesionale din praxisul celor cu experiență prin prezentarea studiilor de caz,

-stabilirea punților de legătură între cele mai moderne cerectări și teorii în domeniu prin prezentarea lucrărilor, posterelor și workshopurilor,

-dezbateri în cadrul meselor rotunde din pauzele interactive multidisciplinare.

            Conceptul manifestării știintifice este gândit din perspectiva unei abordări multidisciplinare. În cadrul acestui eveniment sunt invitaţi practicieni în domeniile: psihologie (toate specialitățile), medical (psihiatrie, medicină-legală, neurologie, neurochirurgie, geriatrie, pediatrie, medicină de familie și alte specializări medicale), asistenți sociali și asistenți medical, dar și studenți ai facultăților de psihologie, medicină, asistență socială.

                Organizatorul principal este Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Universitatea din București.

                Parteneri în organizare: Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Spiru Haret, filiala Brașov și Asociația Psihologilor Atestați din România.

             Vă așteptăm cu drag!

Președinte Comitet de organizare,

Conf. univ. dr. Emilia Oprișan.