INVITAȚIE

Conferința Națională A.P.A.R.- ediția XVIII

TULBURĂRI NEUROCOGNITIVE

Brașov, Hotel ARO PALACE 5* și ONLINE

20-23 aprilie 2023

                                                                                                                 

Vă invităm la Conferința Națională A.P.A.R. ediția XVIII pe tematica “TULBURĂRI NEUROCOGNITIVE”, în perioada 20-23 aprilie 2023, care se va desfăşura fizic în Brașov, Hotel Aro Palace 5* Sala de Conferință Europa și online pe Platforma Zoom.

 

Conferința A.P.A.R. este o manifestare ştiinţifică de formare profesională continuă în Psihologie Aplicată cu colaborări multidisciplinare. În cadrul conferinței se vor prezenta: lucrări științifice, studii de caz, cercetări, workshopuri și postere. Invitații de onoare din țară și din străinătate au un praxis APARte și ne vor împărtăși din vasta lor experiență profesională.

 

Psihoneurologia este disciplina de graniță între neuroștiință și psihologie. Natura psihicului uman realizează funcția de informare prin: receptare, prelucrare, interpretare și stocare. Concomitent în mediul intern, creierul furnizeză categorii de semnale mecanice, fizice și chimice asupra întregului organism. Din această perspectivă ne propunem să analizăm în cadrul conferinței “teoria zborului” ca fenomen psihologic al mecanismelor cognitive și “anatomia aripilor” explicată din punct de vedere neurologic. Perspectiva multidisciplinară psihologică, medicală, biologică și socială propune noi abordări de prevenție, identificare și tratare cu scopul de a ameliora tulburările neurocognitive din tabloul deficiențelor.

 

Organizatori:

Asociația Psihologilor Atestați din România, furnizor de formare profesională acreditat de Colegiul Psihologilor din România și

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Științele Educaţiei, Departamentul de Psihopedagogie Specială.

 

Invitați de onoare:

PhD Edmond Constantin CRACSNER– Președinte Colegiul Psihologilor din România din București;

PhD Niculeta PLEȘAN– Președinte Asociația Psihologilor Atestați din România- A.P.A.R. din Hunedoara;

PhD Mara PRICEPUTU– Președinte Federația Română de Psihoterapie din București;

Daniela LUPU– furnizor formare Colegiul Național al Asistenților Sociali din România- C.N.A.S.R. din Brașov;

Forina BENGA– Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România- O.A.M.G.M.A.M.R. din Braşov.

 

Prof. univ. emerit dr. Richard PAGE– University of Georgia din USA;

Prof. univ. dr. Martine France DELFOS– psiholog, biolog, cercetător PICOWO din Amsterdam, Olanda;

Prof. univ. dr. Leon DĂNĂILĂ–  Membru titular Academia Română, medic neurochirurg din București;

Prof. univ. dr. Mircea LĂZĂRESCU– UMF Victor Babeş” medic psihiatru, din Timişoara;

Prof. univ. dr. Cătălina TUDOSE– UMF “Carol Davila”, medic psihiatru din București;

Prof. univ. dr. Florin Emil VERZA– Decan Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Universitatea din București;

Conf. univ. dr. Cristian BUICĂ BELCIU– Director Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București;

Conf. univ. dr. Emilia OPRIȘAN– Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Universitatea din Bucureşti;

Conf. univ. dr. Cornelia TATU– Membru de onoare Asociația Psihologilor Atestați din România- A.P.A.R. din Braşov;

Conf. univ. dr. Ioana LEPĂDATU– Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educației, Universitatea Spiru Haret din Braşov;

Conf. univ. dr. Marilena TICUȘAN– Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educației, Universitatea Spiru Haret din Braşov;

Conf. univ. dr. Simona Corina TRIFU– UMF “Carol Davila”, medic psihiatru, psiholog clinician din București;

Lect. univ. dr. Cătălin Marius GHERASIM– expert în psihologie clinică și psihoterapie adleriană, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educației, Universitatea Spiru Haret din Braşov;

Dr. Liana Viviana Olivia DON– formator și supervizor Psihoterapie Pozitivă și Hipnoză Clinică Ericksoniană, Centrul Elipsiona din Cluj- Napoca;

PhD Niculina GHEORGHIȚĂ– psiholog clinician, psihoterapeut în IMAGO și E.M.D.R. din Braşov.

 

Adresabilitate: psihologi, medici, biologi, sociologi, psihopedagogi, psihoterapeuţi, asistenți sociali, asistenţi medicali, cadre didactice, alte categorii profesionale, dar și studenți: licență,  masteranzi, doctoranzi.

 

Parteneri:

-Institutul Național de Cercetare, Aplicații practice în Psihodiagnostic- I.N.C.A.P.;

-Centrul Internațional de Psihologie şi Psihoterapie NEW LIFE;

-Asociația Psihiatrică Mircea Lăzărescu Timișoara- APSITIM;

-Institutul Internațional Szondi Association- I.S.A.;

-Editura A.P.A.R.

 

Obiective:

-prezentare de: workshopuri, lucrări științifice, cercetări, studii de caz, postere;

-stabilirea punţilor de legătură între cele mai noi cercetări şi teorii din domeniile de: psihologie, medicină, biologie, asistență medicală, asistență socială și informatică;

-schimburi de experinţe profesionale;

-dezbateri interactive multidisciplinare;

-dobândirea de noi cunoştinţe prin: tehnici şi metode de psihodiagnostic, evaluări și intervenții psihologice;

-analizarea tulburărilor neurocognitive din perspective: psihologice, antropologice, psihopatologice, neurobiologice, psihoterapeutice, medicale, sociale;

-dezbaterea condițiilor de evaluare, întocmire a referatelor, expertizelor psihologice și a instrumentelor folosite;

-premierea celor mai bune lucrări științifice cu 6 premii de la editura APAR.

 

Acreditare:

Conferinţa este în curs de acreditare ca formare profesională continuă la:

-Colegiul Psihologilor din România- C.P.R.;

-Colegiul Medicilor din România- C.M.R;

-Colegiul Național al Asistenților Sociali din România- C.N.A.S.R.;

-Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România- O.A.M.G.A.M.R..

 

În ediţiile anterioare Colegiul Psihologilor din România a acreditat conferinţa A.P.A.R. cu: 5 credite/ susținere prezentare keynote speaker în plen; 5 credite/ susținere workshop psiholog principal; 2 credite/ prezentare lucrare; 1 credit/ oră participare audient.

Numărul de credite profesionale este de maxim 8 /zi și se acordă psihologilor atestați cu drept de liberă practică conform prezenței efective.

 

Participare:

Pas 1 Completare formular de înscriere aici: www.psihologii.ro/formular-de-inscriere/

Pas 2 Achitare taxăde participare în funcţie de statut și perioadă, detalii aicihttps://psihologii.ro/taxe-participare/

Pas 3 Opțional aveți posibilitatea de înscriere cu: lucrare/ studiu(i) de caz/ poster(e):

promovare pe site-ul oficial;

prezentare în cadrul conferinței;

participare la concursul de lucrări științifice;

publicare in extenso în volumul conferinței, editura A.P.A.R. recunoscută de Centrul Național al Cercetării Științifice C.N.C.S. cu descriere CIP- Biblioteca Naţională a României;

posibilitate de a câștiga unul din cele șase premii A.P.A.R.  în valoare de câte 300 de lei fiecare. Premiile sunt oferite în memoriam membrilor de onoare APAR, care au contribut remarcabil în dezvoltarea științifică a Asociației Psihologilor Atestați din România: premiul APAR Jenő-László VARGHA; premiul APAR Aurel ROMILA; premiul APAR Peter J. HAWKINS; premiul APAR Doina CICEU BĂGILICĂ; premiul APAR Elena CHIRIAC; premiul APAR Laurențiu OPREA.

 

Deadline trimitere rezumate în limba română și limba engleză 22 decembrie 2022.

Condiții tehnoredactare aici: https://psihologii.ro/prezentari/

 

Vă așteptăm, cu drag şi spre folos să ne ostoim împreună setea de cunoaştere în echipă multidisciplinară!

CALE de A FI noi cu noi pentru noi NOI!

 

În numele membrilor comitetului de organizare,

Veronica Jardan– membru fondator Asociația Psihologilor Atestați din România

www.psihologii.ro