Programul Conferinței A.P.A.R. ediția XVII pe tema

,,COMPETENȚE ADAPTIVE și DEZADAPTATIVE”, 8 – 10 aprilie 2022

 

Vineri – 8 aprilie 2022, între 12.00- 20.00

12.00- 13.00: Deschidere oficială a Conferinței A.P.A.R. ediția XVII- organizatori:

-Prof. univ. dr. Florin Emil Verza, Decan Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Universitatea din București

-PhD Niculeta Pleșan– Președinte Asociația Psihologilor Atestați din România- A.P.A.R.

-Conf. univ. dr. Emilia Oprișan, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Universitatea din București

-Conf. univ. dr. Cornelia Tatu, Membru de onoare Asociația Psihologilor Atestați din România, Brașov

Moment de reculegere In memoriam Lect. univ. dr. Jenő-László Vargha, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj, Membru de onoare Asociația Psihologilor Atestați din România- A.P.A.R.

 

13.00 – 17.00: Keynote speakers:

13.00 – 14.00: Prof. univ. dr. Mircea Lăzărescu– UMF „Victor Babeș”, membru fondator al Asociației Europene de Psihiatrie, membrul Secției de Diagnostic și Clasificare de Psihopatologie a Asociației Mondiale de Psihiatrie, medic primar psihiatru, psiholog, Timișoara, lucrarea ,,Suportul social, capacitățile de relaționare și competențele adaptative”

14.00 – 15.30: Prof. univ. dr. Martine France Delfos, Conf. univ. dr. Emilia Oprișan– lucrarea ,,Analiza   factorilor terapeutici non-specifici din perspectiva competențelor adaptative”

15.30 – 17.00: Prof. univ. dr. Aurel Romila– Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Ecologică din București, conducător de Doctorat Catedra de Psihiatrie de la UMF „Carol Davila“, membru fondator al Asociației Psihiatrilor Liberi din România- APLR, medic primar psihiatru, psiholog

17.00 – 20.00: Secțiune workshop-uri:

17.00 – 18.30: Workshop 1- Lect. univ. dr. Cătălin Gherasim ,,Diagnosticul diferențial și competențele adaptative și dezadaptative specifice tulburărilor de comportament alimentar în psihologia clinică”

18.30 – 20.00: Workshop 2- Lect. univ. dr. Cătălin Gherasim ,,Competențe adaptative și dezadaptative  în psihoterapia adleriană prin metaforă”

Sâmbătă– 9 aprilie 2022, între 09.00- 17.00

09.00 – 11.00: Secțiune prezentări lucrări/ cercetări/ studii de caz:

09.00 – 09.15- Conf. univ. dr. Iorgulescu  Gabriela, As. univ. dr. Neagu Liliana– ,,Competențe adaptive și dezadaptive în sistemul medical”

09.15 – 09.30- Conf. univ. dr. Marilena  Ticușan,,Adaptare în rezolvarea de probleme”

09.30 – 09.45- Conf. univ. dr. Marilena  Ticușan, Lect. univ. dr. Adriana Samson,,Comportamentul adaptiv în complexitatea situațională”

09.45 – 10.00- As. univ. dr. Loredana- Adriana Pătrășcoiu (Tudorache), psihoterapeut Oana Dorneanu- ,,Evaluarea intervenției în artterapie prin utilizarea profilelor funcționale pentru copiii cu  deficiențe mintale”

10.00 – 10.15- Lect. univ. dr. Ruxandra  Foloștină,,Strategii de antrenare a funcțiilor cognitive deficitare”

10.15 – 10.30- Lect. univ. dr. Florin Vancea,,Experiențele traumatice anterioare- predictoare ale dezadaptării mintale în perioada    pandemiei COVID- 19”

10.30 – 10.45– Lect. univ. dr. Niculeta Pleșan,,Stimularea formării competențelor sociale și emoționale prin utilizarea și crearea poveștii terapeutice”

 

11.00 – 17.00: Secțiune workshop-uri

11.00 – 12.30: Workshop 3- Krisztina G. Szabó, PhD- ,,Exerciții de flexibilitate psihologică în cabinet și dincolo de el (Câinele meu, osul, celălalt câine și eu)”

12.30 – 14.00: Workshop 4- Lect. univ. dr. Edmond Constantin Cracsner, Dr. Irina Ioana– ,,Tulburări asociate traumei psihice și factorilor de stres în contextul pandemiei COVID-19”

14.00 – 15.30: Workshop 5- Conf. univ. dr. Emilia Oprișan, Psiholog specialist Daniel Cristea–  ,,Comunicarea – competență cheie în adaptarea profesională”

15.30 – 17.00: Workshop 6- Prof. univ. dr. Martine France Delfos, Psychologist PICOWO, Olanda Conf. univ. dr. Emilia Oprișan- ,,O nouă perspectivă asupra autismului”

 

Duminică– 10 aprilie 2022, între 09.00- 17.00

09.00 – 13.30: Secțiune workshop-uri:

09.00 10.30: Workshop 7- Conf. univ. dr. Liana Viviana Olivia Don– ,,A fi sau a nu fi… psihoterapeut

10.30 – 12.00: Workshop 8- Psiholog principal Livia-Anda Ştefîrcă– ,,Competenţe adaptative şi dezadaptative ale persoanelor private de libertate”

12.00 – 13.30: Workshop 9- Conf. univ. dr. Ioana Lepădatu ,,Competenţe adaptive prin basme terapeutice”

 

09.00 – 11.30: Secțiune prezentări lucrări/ cercetări/ studii de caz:

13.30 – 13.45: Lucarea nr. 1- Stanciu Mirela ,,Abordarea adaptivă și dezaptativă în anxietate”

13.45 – 14.00: Lucarea nr. 2- Pascu Valentina ,,Tulburarea de spectru autist în dezvoltarea competențelor adaptive- Studiu  de caz”

14.00 – 14.15: Lucarea nr. 3- Mocanu Maria Nicoleta ,,Mecanismele de coping în context adaptiv și dezadaptiv neuroștiițific și schimbarea lor prin imageria rescriptivă”

14.15 – 14.30: Lucarea nr. 4- Leuțanu Gabriela ,,Abordarea experimentală a învățării cu motivația intrinsecă”

14.30 – 14.45: Lucarea nr. 5- Gyorfy  Hajnalka ,,Dezvoltarea competențelor adaptive în context pandemic”

14.45 – 15.00: Lucarea nr. 6- Diță   Iris Ionelia ,,Rolul și importanța facilitatorului pentru elevul cu C.E.S.”

15.00 – 15.15: Lucarea nr. 7- Golovei Lilia ,,Sugestii privind orientarea profesională a persoanelor cu dizabilități”

15.15 – 15.30: Lucarea nr. 8- Constantinescu Ioana ,,Managementul strsului- sindromul general de adaptare”

15.30 – 15.45: Lucarea nr. 9- Chițoi Anca Daniela, Groza Verdes Angela ,,Impactul mediului insecurizat timpuriu asupra prevalenței tulburării  antisociale la femeile private de libertate”

15.45 – 16.00: Lucarea nr. 10- Ionașcu Grigore ,,Prevalența și variabilele  asociate consumului de  alcool în rândul  adolescenților români: constatări ale unui studiu pe un eșantion comunitar”

16.00 17.00: Lucrare keynote speaker- Prof. univ. dr. Richard Page, Universitatea din Georgia, USA ,,Învățarea socială care poate avea loc în timpul grupurilor de terapie legată de îmbunătățirea comportamentelor dezadaptative ale membrilor grupului”

 

17.00– Închiderea Conferinței cu feedback-uri participanți și premiere a lucrărilor votate