PROGRAM Conferința APAR ediția XV

„STRESUL- Punți între Teorii, Cercetări, Studii de caz– Abordări multidisciplinare”

2 – 4 octombrie 2020

  • Conferința se va desfăsura ONLINE, pe platforma Zoom, datorită conditiilor impuse de Guvernul României prin limitarea la un numar maxim de 50 de persoane in spatii inchise si pastrarea distantei sociale.

Vineri – 2 octombrie 2020, între 10.00- 18.00

10.00 – 12.30: Deschidere oficială a Conferinței A.P.A.R. ediția XV- organizatorii și prezentări keynote speakers:

-Prof. univ. dr. Florin Emil Verza, Decan Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Universitatea din București

-Conf. univ. dr. Emilia Oprișan, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Universitatea din București

-PhD Niculeta Pleșan- Președinte Asociația Psihologilor Atestați din România- A.P.A.R.

Warm- up conferință- Veronica Jardan, membru fondator- Asociația Psihologilor Atestați din România- A.P.A.R.

Prof. univ. dr.  Martine France Delfos, Psychologist PICOWO, Olanda

-Prof. univ. dr. Richard Page, University of Georgia, U.S.A.

Prof. univ. dr. Valentin Muntean, Universitatea Transilvania, Brașov

Prof. univ. dr. Aurel Romilă, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Ecologică din București, conducător de Doctorat Catedra de Psihiatrie de la UMF „Carol Davila“

Conf. univ. dr. Cornelia Tatu, membru de onoare a Asociației Psihologilor Atestați din România- A.P.A.R.

Conf. univ. dr. Todor Otilia, decan Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Spiru Haret, Brașov

Lect. univ. dr. Jenő-László Vargha, Univ. Babeş-Bolyai Cluj, membru de onoare a Asociației Psihologilor Atestați din România- A.P.A.R.- lucrarea ,,Fundamentarea abordării clientului stresat”

12.30 – 14.00: Workshop și Lansare de carte ,,Frumusețea diferenței. De ce bărbații și femeile sunt diferiți și totuși la fel”-

Prof. dr.  Martine France Delfos, Conf. univ. dr. Emilia Oprișan

14.00 – 16.00: Workshop ,,Sarcinile vieţii şi stresul în abordarea psihoterapiei adleriene”- Lect. univ. dr. Cătălin Gherasim

15.30 – 16.00: pauză interactivă cu întrebări, răspunsuri și feed back-uri

16.00 – 18.00: Workshop ,,Diagnosticul diferenţial în tulburările de stres în psihologia clinică”- Lect. univ. dr. Cătălin Gherasim

17.30 – 18.00: pauză interactivă cu întrebări, răspunsuri și feed back-uri

Lucrări, cercetări, studii de caz (apar în volumul conferinței inextenso)

RESTul e… STRES- Autor: Jenő-László Vargha

INVESTIGAREA IMPACTULUI ASUPRA ABILITĂȚILOR DE STRES MANAGEMENT AL ELEVILOR DE LICEU- Autori: Timea Barabási-Madár, Carmen Costea Bărluţiu, Jenő-László Vargha

STILURI DE CONDUCERE ȘI STRESUL- Autori: Mihaiela (Grimbovschi) Avramescu, Cristina Chițimuș, Veronica Jardan

MANIFESTĂRI CLINICE ALE STRESULUI DIN PERIOADA PRE-LIBERARE LA PERSOANELE PRIVATE DE LIBERTATE– Cazuri clinice – Autori: Doina Băgilică, Veronica Jardan, Livia- Anda Ştefîrcă

DINAMICA SIMPTOMATICĂ SZONDIANĂ A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE AFLATE ÎN PERIOADA PRE ȘI POST ANALIZĂ ÎN COMISIA DE ELIBERARE CONDIȚIONATĂ- Autori: Doina Băgilică, Livia-Anda Ştefîrcă, Mădălina Mihaela Benedek

CÂND STRESUL DEVINE UN STIL DE VIAȚĂ- Autor: Pleşan Niculeta

URSUL MARTIN ȘI FRICA- Autori: Dobre Carmen Lenuța, Filcu Ana Maria

ALTERAREA RĂSPUNSULUI EMOȚIONAL AL COPILULUI, BAZĂ A INSTALĂRII TULBURĂRILOR COMPORTAMENTALE – Autor Doriana Silvia Souca

BULLYING ȘI MOBBING SURSE DE STRES ÎN ORGANIZAȚII- Autor Marius Adrian Alberti Dăscălescu

MONITORIZAREA FACTORILOR DE RISC PSIHOSOMATICI AI PACIENTULUI DIABETIC IN PRACTICA MEDICULUI DE FAMILIE- Autor Dr. Cristina Anca Dăscălescu

STRESUL DIN PERSPECTIVA PSIHOTERAPIEI CORPORALE INTEGRATIVE Autor: Florin Vancea

Sâmbătă– 3 octombrie 2020, între 09.00- 17.00

09.00 – 11.00: Workshop- ,,Stiluri de conducere și stresul”- Mihaiela Avramescu, Cristina Chițimuș, Veronica Jardan

10.30 – 11.00: pauză interactivă cu întrebări, răspunsuri și feed back-uri

11.00 – 13.00: Workshop– ,,PTSD- știință și practică bazată pe dovezi”- Constantin-Edmond Cracsner, Decan Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Ecologică din București

12.30 – 13.00: pauză interactivă cu întrebări, răspunsuri și feed back-uri

13.00 – 15.00: Workshop- ,,Stresu’-i stres, dar nu-i totuna curat sau murdar- Sau despre cum și cât ne ajută strategiile noastre de coping din perspectiva teoriei flexibilității psihologice”-  Krisztina Gabriella Szabó

14.30 – 15.00: pauză interactivă cu întrebări, răspunsuri și feed back-uri

15.00 – 17.00: Workshop și Studii de caz- ,,Dinamica simptomatică szondiană a persoanelor private de libertate aflate în perioada Pre şi Post analiză în Comisia de liberare condiţionată”- Doina Băgilică, Stefîrca Livia-Anda, Mădălina Mihaela Trandafir

16.30 – 17.00: pauză interactivă cu întrebări, răspunsuri și feed back-uri

18.00 – 22.00: Masa festivă la restaurant cu terasă Cramelelui Decebal

Duminică– 4 octombrie 2020, între 10.00- 20.00

10.00 – 12.00: Workshop- ,,Jocuri muzicale în reducerea stresului. Terapia prin muzică interactivă”- Szabo Maria Monica

11.30 – 12.00: pauză interactivă cu întrebări, răspunsuri și feed back-uri

12.00 – 14.00: ,,Recunoaștere și recunoștință = practici de cultivare a rezilienței”- dr. Georgiana Gane

13.30 – 14.00: pauză interactivă cu întrebări, răspunsuri și feed back-uri

14.00 – 15.00: pauză de pranz

15.00 – 17.00: Workshop- ,,Abordări hipnopsihoterapeutice în stresul accentuat și anxietate”- Veronica Jardan, dr. Octavian Jardan

16.30 – 17.00: pauză interactivă cu întrebări, răspunsuri și feed back-uri

17.00 – 19.00: Workshop- ,,RESTul e… STRES”- Lect. univ. dr. Jenő-László Vargha

19.00 – 20.00: Închiderea Conferinței- feedback-uri participanți