GHID de REDACTARE și TERMENE LIMITĂ pentru PREZENTĂRI

Conferința A.P.A.R. de Psihologie Aplicată- ediția XVII

,,COMPETENȚE ADAPTIVE și DEZADAPTATIVE”

din 8 – 10 aprilie 2022, online platforma Zoom

Înscrierea cu: lucrare / studiu(i) de caz/ poster(e)/ buletinul psihologului oferă posibilitatea de:

 • prezentare în cadrul conferinței;
 • publicare in extenso în volumul conferinței la Editura A.P.A.R., editură clasificată CNCSIS de Biblioteca Națională a României;
 • participare la concursul PREMIUL  A.P.A.R. cu înscriere de: lucrări/ studiu(i) de caz/ postere;
 • participare la concursul PREMIUL AUREL ROMILA prin înscriere cu buletinul psihologului.

          Termenul limită pentru înscriere cu prezentare este 21 decembrie 2021. Până la această dată se trimit pe office@psihologii.ro:

 • C.V. autor(i) (maxim 3 autori/ prezentare);
 • Copii atestate eliberate de Colegiul Psihologilor din România;
 • Titlul prezentării conform tematicii ,,COMPETENȚE ADAPTATIVE și DEZADAPTATIVE” în limba română și în limba engleză;
 • Rezumat abstract redactat în limba română și limba engleză (între 150 și 250 cuvinte, maxim 1/2 pagină A4);
 • Prezentare autori în limba română și limba engleză (maxim 3 rânduri).

          Rezumatele prezentărilor trebuie scrise pe tematica „COMPETENȚE ADAPTIVE și DEZADAPTATIVE”, redactate conform condițiilor de mai jos și trimise pâna în 21 decembrie 2021.

Membrii Comitetului științific vor evalua și valida/ invalida posibilitatea de a susține prezentarea în cadrul conferinței. Autorii primesc răspunsul de confirmare/ infirmare, telefonic sau prin e-mail până la data de 8 ianuarie 2022. Pentru invalidarea prezentărilor se oferă explicațiile concrete.

          Participanții care au primit validarea prezentării sunt  rugați să trimită lucrările in extenso  și prezentarea Power-Point până la data de 22 februarie 2022.

          După data de 22 februarie 2022 NU se mai primesc lucrări in extenso și ppt-uri.

Condițiile de tehnoredactare rezumate și lucrări in-extenso:

-Format: A4;

-Margini: 2,5 cm;

-Font: Times New Roman, marimea 12;

-Spaţiere: 1,5 randuri;

-Aliniere: Centrat/Justify;

-Paragraf nou: de la capăt de rând, fără spații sau tab, fără spaţiere între paragrafe;

Citarea în text:

Autorul lucrării se citează cu toate sursele folosite inclusiv figuri, tabele, ilustrații, diagrame. Utilizarea ideilor se face cu menționarea sursei.

Sursele bibliografice, se citează în text, cu mențiunea de: autor, an publicație și pagina aferentă.

 • Goffman, (2009). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New York: Simon and Schuster- volum cu un singur autor;
 • „The problem posed by parliamentary immunity is that it provides the means both to undermine and to promote the process of .” (Wigley, 2009, p.568)- articol cu un singur autor;
 • Gheorghe, Ion și Vasile (2013) au arătat că…- se folosește „și” înainte de ultimul autor;
 • A fost demonstrat recent că Miorița era de fapt un lup cu tulburări de personalitate (Gheorghe, Ion & Vasile, 2013)- în interiorul parantezei și în bibliografia finală se folosește „&”;
 • Nu toți autorii sunt însă de acord cu acest punct de vedere (Gheorghe, 1998, 1999, 2008).- În text, se face trimitere la mai multe lucrări ale unui autor menționând, în ordine cronologică, anii în care lucrările respective au fost publicate;
 • Lippmann, W. (1922/2009). Opinia Publică. (Trad. G. Mihăiță & D. Flonta). București: comunicare.ro- Dacă este vorba de o lucrare tradusă, se menționează numele traducătorilor în bibliografia finală, după titlul lucrării;
 • Shermer, Michael, De ce cred oamenii în bazaconii, Editura Humanitas, București, 2009.- bibliografia finală.

Reguli importante:

 • Citatele mai lungi de 40 de cuvinte se separă în bloc de text + margini & spațiere; nu se folosesc ghilimele; referința din paranteză după punct;
 • Lucrare cu doi autori: se menționează mereu ambele nume;
 • Lucrare cu trei autori: se menționează toate numele la prima trimitere, apoi doar numele primului autor urmat de et al;
 • Lucrare cu autor necunoscut: se folosește titlul sau, în absența acestuia, primele câteva cuvinte din lucrare;
 • Preluarea identică a unei fraze sau paragraf va fi inserată cu ghilimele româneşti, fiind indicată pagina din sursa utilizată;
 • Dacă se omite un fragment de text din interiorul unei propoziții citate, se marchează cu (…);
 • Note numerotate în text, corespondent în josul paginii;
 • Bibliografia finală reia informațiile despre surse date în partea de jos a paginii;
 • Ordonare numerică în text (ordinea trimiterilor), alfabetică la final (numele de familie).

REZUMAT ABSTRACT

Număr maxim de cuvinte 250.

Titlul lucrării să fie exprimat cât mai specific, nu general.

Numele autorului să fie întreg, alături de titlul ştiinţific, didactic (unde este cazul), instituţia la care este afiliat.

-Dacă lucrarea face parte din lucrările de cercetare, atunci rezumatul va cuprinde clar obiectivele şi ipotezele, lotul de subiecţi, metodele folosite, rezultatele obţinute şi concluzii.

-Dacă lucrarea face parte din lucrările aplicative, atunci rezumatul va cuprinde premisele de la care s- a plecat: prezentarea persoanei sau a instituţiei, modul de construire a strategiei de intervenţie, caracteristicile intervenţiei, rezultatele obţinute, semnificaţia rezultatelor.

-Dacă lucrarea face parte din studii teoretice, atunci rezumatul va cuprinde teoriile incipiente, premisele/cercetările pe care se bazează sugestiile noi, noile idei, concepte.

-La finalul rezumatului vă rugăm să notaţi maximum 5 cuvinte cheie.

-Rezumatele vor fi redactate în limba română şi în limba engleză.

 

CONDIȚII REDACTARE LUCRĂRI, STUDII de CAZ, BULETINUL PSIHOLOGULUI IN EXTENSO

 Lucrările, studiile de caz, buletinul psihologului IN EXTENSO vor respecta următoarele criterii pentru redactare:

Număr maxim de pagini10 (zece);

Titlul lucrării să fie exprimat cât mai specific, nu general.

Numele autorului să fie întreg, alături de titlul ştiinţific, didactic (unde este cazul);

-Lucrarea va include: o introducere, o secţiune dedicată metodologiei, studiului de caz, strategie de intervenţie, o secţiune dedicată rezultatelor şi o secţiune de discuţii şi propuneri.

Bibliografia va cuprinde toate sursele, inclusiv cele electronice.

 

POSTERE

Autorii pot opta pentru varianta de a prezenta lucrări sub formă de poster. Redactarea rezumatelor posterelor vor respecta aceleaşi reguli.

Pentru poster vă rugăm să respectaţi următoarele criterii de elaborare:

mărimea posterului: 1,5 m (lungime) x 1m (înălţime).

-să cuprindă materiale scrise, dar şi imagini/ desene/ scheme semnificative.

-să fie creativ şi sugestiv conform temei conferinței ,,Compotențe adaptative și dezadaptative”.

 

PREZENTAREA în cadrul conferinței a LUCRĂRII/ POSTERULUI/ STUDIUL(I) de CAZ/ BULETINUL PSIHOLOGULUI

Durata de prezentare este 15 minute și 5 minute pentru întrebări.

Se trimit maxim 10 slide-uri Power-Point până la data de 22 februarie 2022.

!!!Autorii sunt rugați să efectueze o probă pe platforma Zoom cu organizatorii până la data de 22 martie 2022.

  

Detalii suplimentare: asociatiapsihologilor@gmail.com & office@psihologii.ro & 07.51.51.51.57.