Condiții pentru înscriere cu: lucrare / studiu(i) de caz/  poster(e)/ buletinul psihologului

Conferința A.P.A.R. de Psihologie Aplicată- ediția XVII

pe tematica ,,COMPETENȚE ADAPTATIVE și DEZADAPTATIVE”

din 8 – 10 aprilie 2022, eveniment tip hibrid Aro Palace 5*– Brașov/ online

 

Vă recomandăm înscrierea ca prezentator cu: lucrare / studiu(i) de caz/  poster(e)/ buletinul psihologului și aveți posibilitatea de:

-a susține prezentarea în cadrul conferinței;

-a fi publicată in extenso în volumul conferinței la Editura A.P.A.R., editură clasificată CNCSIS;

-a participa la Concursul de: lucrări/ studiu(i) de caz/  postere/ și de a câștiga un PREMIU A.P.A.R.;

– a participa la Concursul buletinul psihologului și de a câștiga PREMIUL AUREL ROMILA.

Termenul limită  pentru înscriere este de 21 decembrie 2021.  Înscrierea este condiționată de trimiterea pe e-mail office@psihologii.ro  a următoarelor:

 • V. autor(i) (maxim 3 autori/ prezentare);
 • Copii scanate după: carte de identitate/ atestat(e)/ carnet de student;
 • Titlul prezentării conform tematicii conferinței în limba română și limba engleză;
 • Rezumat abstract redactat în limba română și limba engleză (între 150 și 250 cuvinte, maxim 1/2 pagină A4);
 • Prezentare autori în limba română și limba engleză (maxim 3 rânduri).

Rezumatele prezentărilor de: lucrare / studiu(i) de caz/  postere/ buletinul psihologului trebuie să fie pe tematica „COMPETENȚE ADAPTATIVE și DEZADAPTATIVE” și să fie trimise pâna la data de 21 decembrie 2021.

Membrii Comitetului științific al conferinței vor evalua și valida sau invalida posibilitatea susținerii prezentării în cadrul conferinței. Autorii primesc răspunsul de confirmare/ infirmare, telefonic sau prin e-mail până la data de 8 ianuarie 2022.

Pentru invalidarea prezentărilor se oferă explicațiile concrete.

Participanții care au primit validarea prezentării sunt rugați să trimită lucrările in extenso și prezentările Power-Point până la data de 22 februarie 2022.

!!!După data de 22 februarie 2022 NU se mai primesc lucrări in extenso.

 

Condițiile de tehnoredactare rezumate și lucrări in-extenso

–          Format: A4

–          Margini: 2,5 cm

–          Font: Times New Roman, marimea 12

–          Spaţiere: 1,5 randuri

–          Aliniere: Centrat/Justify

–          Paragraf nou: de la capăt de rând, fără spații sau tab, fără spaţiere între paragrafe

–          Citarea în text:

Autorul lucrării se citează cu toate sursele folosite inclusiv figuri, tabele, ilustrații, diagrame. Utilizarea ideilor se face cu menționarea sursei.

Sursele bibliografice, se citează în text, cu mențiunea de: autor, an publicație și pagina aferentă.

 • (Hawkins, 2009) – cand se face o referire generala la opera respectiva; daca autorul are mai multe opere din acelaşi an menţiunea se va face (Hawkins, 2009a, 2009b);
 • (Hawkins, 2009; Page, 2000) – cand o idee este tratată de mai mulţi autori;
 • “…”(Hawkins, 2009, p. 13) atunci când se face referire la o idee din opera respectivă sau când se dă un citat;
 • (Hawkins, 2009, pp. 13-15) – atunci când este prelucrată sau se face referire la o idee expusă pe mai multe pagini;
 • Atunci când sursa citată este indirectă, se va scrie numele autorului la care facem referire şi anul publicaţiei, cu adăugirea  indupă care va fi precizată sursa indirectă (autorul care l-a citat pe cel la care ne referim);
 • În cazul în care sunt mai mult de trei autori, în text se va scrie numele primilor trei, iar ceilalţi autori se vor insera sub eticheta et al. În lista bibliografică se vor scrie numele tuturor autorilor sursei citate.
 • Preluarea identică a unei fraze sau paragraf va fi inserată cu ghilimele româneşti, fiind indicată pagina din sursa utilizată. Citările directe se vor prezenta într-un singur paragraf şi nu trebuie să depăşească 40 de cuvinte.

 

REZUMATE ABSTRACTE pentru lucrare / studiu(i) de caz/  postere/ buletinul psihologului

Rezumatele trimise trebuie să respecte următoarele criterii:

–          Număr maxim de cuvinte – 250.

–          Titlul lucrării să fie exprimat cât mai specific, nu general.

–          Numele autorului să fie întreg, alături de titlul ştiinţific, didactic (unde este cazul), instituţia la care este afiliat.

–          Dacă lucrarea face parte dintre lucrările de cercetare, atunci rezumatul va cuprinde clar obiectivele şi ipotezele, lotul de subiecţi, metodele folosite, rezultatele obţinute şi concluzii.

–          Dacă lucrarea face parte dintre lucrările aplicative, atunci rezumatul va cuprinde premisele de la care s-a plecat: prezentarea persoanei sau a instituţiei, modul de construire a strategiei de intervenţie, caracteristicile intervenţiei, rezultatele obţinute, semnificaţia rezultatelor.

–          Dacă lucrarea face parte din studii teoretice, atunci rezumatul va cuprinde teoriile incipiente, premisele/cercetările pe care se bazează sugestiile noi, noile idei, concepte.

–          La finalul rezumatului vă rugăm să notaţi maximum 5 cuvinte cheie.

–          Rezumatele vor fi redactate în limba română şi în limba engleză.

 

CONDIȚII LUCRĂRI, STUDII de CAZ, BULETINUL PSIHOLOGULUI IN EXTENSO

Lucrările, studiile de caz, buletinul psihologului IN EXTENSO vor respecta următoarele criterii:

–          Număr maxim de pagini – 10 (zece).

–          Titlul lucrării să fie exprimat cât mai specific, nu general.

–          Numele autorului să fie întreg, alături de titlul ştiinţific, didactic (unde este cazul), instituţia la care este afiliat.

–          Lucrarea va include: o introducere, o secţiune dedicată metodologieistudiului de caz, strategie de intervenţie, o secţiune dedicată rezultatelor şi o secţiune de discuţii şi propuneri.

–          Bibliografia va cuprinde toate sursele, inclusiv cele electronice.

Exemple de notare a surselor bibliografice:

Cărţi: Autor, A. N. (Anul). Titlul cărţii. Localitatea: Editura.

Exemplu: Hawkins, P. J. (2009). Hipnoza şi stresul. Iaşi: Polirom.

Articole: Autor, I. N. (Anul). Titlul articolului. Titlul Revistei/Jurnalului, numărul volumului,numărul paginilor.

Exemplu: Page, R. (2000). Referencing articles in APAR format. APAR Format Weekly, 29, 3-9.

Surse electronice: Autor, A. A. (Anul). Titlul lucrării. Obţinut de la sursa.

Exemplu: Cherry, K. (2006). Guide to APA format. About Psychology. Retrieved from http://psychology.about.com/od/apastyle/guide

Alte surse electronice (autor neprecizat: echipe, instituţii): Titlul raportului/lucrării. (Anul). sursa (publicaţia, numărul, paginile sau adresa web)

Exemplu: The ultimate APA format guidebook. (2006). http://psychology.about.com/od/apastyle.

 

POSTERE

Autorii pot opta pentru varianta de a prezenta lucrări sub formă de poster. Redactarea rezumatelor posterelor vor respecta aceleaşi reguli. Pentru poster vă rugăm să respectaţi următoarele criterii de elaborare:

–          mărimea posterului: 1,5 m (lungime) x 1m (înălţime).

–          să cuprindă materiale scrise, dar şi imagini/ desene/ scheme semnificative.

–          să fie creativ şi sugestiv conform tematicii conferinței pentru conţinutul său.

 

PREZENTARE LUCRĂRI, POSTERE, STUDII de CAZ, BULETINUL PSIHOLOGULUI

Durata prezentării lucrărilor este de 15 minute pentru prezentare și 5 minute pentru întrebări.

Se vor prezenta: maxim 10 slide-uri Power-Point, care vor fi trimise până la data de 22 februarie 2022.

!!!Autorii care vor face prezentarea online se vor face o probă anterioară pe platforma zoom cu organizatorii.

 

                                                                                                                         Vă mulțumim anticipat de colaborare.