Rezumat workshop Sala O:

Psihoterapia integrativă strategică este o abordare trans-teoretică bazată pe cercetările în neurobiologie, teoria relaţională şi teoria ataşamentului, integrând principalele curente psihoterapeutice. Se lucrează cu un model al Sinelui care cuprinde patru “domenii” sau arii de hărţi neuronale şi şase axe psihologice: psihodinamică, cognitivă, afectivă, transgeneraţională, transpersonală şi biologică. Sinele bazal conţine acele influenţe trecute întipărite în cortex la nivel non-verbal în mica copilărie: formarea scenariului de viaţă şi a primelor componente ale subpersonalităţilor, formarea de “proto-cogniţii”, tipare de ataşament, individuaţia la nivel non-verbal, tipare transgeneraţionale, factori genetici şi biologici. Sinele central conţine subpersonalităţile, scenariul şi contrascenariul, hărţile cognitive şi stilul cognitiv, tiparele de ataşament, categorii de emoţii şi condiţii ale valorii, înclinaţia spre spiritualitate, schemele de separare/individuaţie şi tiparele transgeneraţionale, imaginea corporală şi schemele privitoare la boală şi sănătate. Sinele plastic este sediul cauzalităţii interne: dinamica inconştientă, tiparele de procesare a informaţiei, modul de reglare al emoţiilor, modalitatea de gestionare a libertăţii şi autonomiei, scenariile familiale şi conexiunea minte-corp. Sinele extern este „locul de manifestare al simptomelor” sau interfaţa dintre persoană şi mediu, respectiv subpersonalităţi, jocuri psihologice şi transpuneri în act, gândirea “aici şi acum”, expresia afectivă, întrebări existenţiale, roluri şi interacţiuni familiale, precum şi sănătatea mentală şi fizică.

Vom lucra experienţial pentru a înţelege complexitatea interacţiunilor şi factorilor care contribuie la modelarea noastră ca persoane, răspunzând în acelaşi timp la întrebarea: de ce toate formele de psihoterapie sunt eficace?

Cuvinte cheie: psihoterapie integrativă strategică, sine, integrare teoretică, neurobiologie.