Rezumat lucrare Tehnici de îmbunătățire a scris-cititului la copiii cu dislexie, bazate pe memoria de lucru

autor Diana Muntean, psiholog clinician, masterand educație specială, psihoterapeut hipnoză clinică ericksoniană, Iași:

Un procent semnificativ dintre copiii cu tulburări de dezvoltare a limbajului prezintă dificultăţi în însuşirea scris-cititului în şcoala primară, afecţiune încadrată în conceptul de dislexie. Aceşti copii, în absenţa unui deficit intelectual, pot suferi rămâneri în urmă la învăţătură şi o serie de consecinţe nefavorabile atât asupra performanţelor academice cât şi a altor abilităţi ce ţin de socializare şi sau funcţiile executive. Pe lângă anumite caracteristici ale procesării informaţiilor la nivelul creierului faţă de dezvoltarea tipică, funcţiile executive şi în special memoria de lucru reprezintă o componentă cheie prin care se pot dezvolta programe de recuperare în cazul copiilor cu dislexie, cu rezultate promiţătoare.

Bazat pe cercetări actuale în domeniu, prezentăm un studiu de caz cu dislexie, prin intermediul căruia detaliem tehnici bazate pe îmbunătăţirea memoriei de lucru, a procesării vizuale şi fonologice ca repere în recuperarea decalajelor la scris-citit pentru clasele I-II.