Rezumat lucrare Lipsa afecțiunii parentale față de minori în cazul familiilor dezorganizate

Autor Valeria Mirela Firicel, psiholog București:

Lucrarea va fi o prezentare despre familie dezorganizată, patologie psihică – exemplificări, traumă, patternuri de atașament, schimbări ale afectului/dispoziției. Necesitatea acordării unei atenții deosebite minorilor, conform legii în vigoare (272/2004- protecția și promovarea drepturilor copilului), psihoterapie și măsuri speciale pentru copilul delicvent.