Rezumat lucrare Generatorul de iubire – Studiu de caz: Tehnică psihoterapeutică pentru (re)producerea iubirii

Autor Szabó Szidónia, psihoterapeut specialist-autonom în hipnoza clinică, relaxare, terapie ericksoniană, psihoterapeut în psihodramă, asistent de grup în psihosexologie, Târgu-Mureș:

Scopul acestui studiu de caz a fost prezentarea unei tehnici psihoterapeutice pentru (re)producerea sentimentului de iubire. S-a pornit de la premisa, că iubirea, cel mai puternic sentiment, cea mai mare sursă energetică din univers, esenţa fiinţei noastre, se poate învăţa, se poate dezvolta şi cultiva în cadrul oricărui proces de individuaţie, de dezvoltare de sine.

Acel proces psihologic prin care cineva devine un individ, entitate indivizibilă, obținând „realizarea de sine”, nu se poate derula fără prezenţa iubirii. Pacienta din cazul de faţă este o femeie de 33 de ani, care dorea să înveţe să iubească. Strategia de intervenţie a inclus trei părţi principale: prelucrarea traumelor, iertarea şi recunoștința, finalizându-se printr-o tehnică terapeutică de lucru, “Generatorul de iubire”, cu ajutorul căreia persoana a reuşit să producă sentimentul iubirii ori de câte ori simţea că rezervorul ei de iubire începe să se golească. Rezultatul obţinut ne arată, că aşa cum putem dezvolta de exemplu procesele cognitive, cele mnezice sau putem controla furia, suntem capabili să producem şi să generăm şi iubirea.

 

Cuvinte cheie: iubire, iertare, recunoștință, dezvoltare.

 

Summary

The purpose of this case study it was to present a psychotherapeutic technique to (re)produce the feeling of love. I started from the premise, that love, the strongest sense, the greatest source of energy in the universe, the essence of our being, we can learn, can develop and grow in any process of individuation, self development. That psychological process by which one becomes an individual, indivisible entity, achieving „self-realization” can not run without the presence of love. The patient in this case is a woman of 33 year old, who wanted to learn to love. The intervention strategy included three main parts: processing of trauma, forgiveness and gratitude, ending by working a therapeutic technique, the “Love generator”, with which the person has managed to produce the feeling of love whenever he felt her love tank begins to empty. Result shows us that as we can develop for example cognitive processes, mnezic processes, or we can control the anger, we are able also to produce and generate love.

Keywords: love, forgiveness, gratitude, development.