Rezumat lucrare Dezvoltarea inteligenței emoționale la vârsta preşcolară

autor Carmen Dobre, profesor învăţământ primar şi preşcolar, studentă Facultatea de Psihologie, Universitatea “Ecologică” din București:

Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională este o nouă paradigmă referitoare la creşterea copiilor. Lucrarea de față pornește de la volumul lui Daniel Goleman Inteligenţa emoţională, care a marcat o revoluţie în psihologie prin analiza importanţei covârşitoare a emoţiilor în dezvoltarea personalităţii umane. Alte studii semnificative privitoare la raportul dintre inteligența emoțională, inteligența generală şi dezvoltarea cognitivă sunt cele ale lui Chiarrochi, Chan şi Capoti (1998), Marquez, Martin și Brackett (2006), Mayer, Roberts şi Barsade (2008).

Obiectivele cercetării sunt : 1) identificarea dinamicii dezvoltării competenţelor socio-emoţionale la vârstă preşcolară; 2) analiza influenţei factorilor demografici asupra nivelului de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale ale preşcolarilor; 3) investigarea impactului dintre inteligenţa emoţională a părinţilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor; 4) investigarea relaţiei dintre dezvoltarea cognitivă şi dezvoltarea emoţională în preşcolaritate.

La cercetare au participat 208 persoane, 8 educatoare şi 200 de părinţi, un număr de 100 de preşcolari. Scalele de evaluare a competenţelor socio-emoţionale au fost aplicate în două grădiniţe.

Lucrarea răspunde la întrebarea: putem dezvolta competenţe socio-emoţionale la vârstă preşcolară prin învăţarea recunoaşterii şi a etichetării emoţiilor, dacă utilizăm poveşti terapeutice, jocuri şi cântece? Rezultatele pot fi formulate astfel: 1) Dacă în învăţământul preşcolar se va pune accentul pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale, atunci perioada preşcolară va fi una cu intense schimbări în viaţa afectivă a copilului. 2) Dacă învăţăm să identificăm şi să etichetăm corect emoțiile, atunci acestea vor contribui la succesul copiilor în viaţă.

Cuvinte cheie: inteligență emoțională, competenţă socio-emoţională, preşcolari, dezvoltare cognitivă.