Rezumat lucrare Capacitatea de a iubi – o înţelegere psihologică şi axiologică autor Adina Borta, psiholog, psihoterapeut autonom certificat în Hipnoză clinică, Relaxare şi Psihoterapie Ericksoniană, Solution-Focused Coach, practician NLP, axiolog practician & secretar al Institutului Robert S. Hartman, USA:

Integrarea cunoașterii oferite de psihologie cu cea oferită de alte discipline asupra iubirii poate facilita dezvoltarea unor modele care să ajute la înțelegerea mai profundă a locului iubirii în viaţa oamenilor și implicit a interesului pentru importanța dezvoltării capacității de a iubi. Înţelegerea în limbajul conceptual al epocii moderne a tematicii iubirii ar putea fi o sursă importantă de stimulare a unor atitudini pozitive şi de reconstruire de relații semnificative cu universul căruia îi aparţinem – cu efect în echilibrarea pragmatismului excesiv al lumii contemporane și în diminuarea sentimentelor de izolare şi însingurare.

Lucrarea își propune să inițieze o punte între conceptele specifice psihologiei în abordarea temei iubirii şi concepte specifice științei valorii (axiologia).

Dificil de abordat frontal, iubirea poate fi totuși explorată prin procesele psihologice interne şi interpersonale implicate în trăirea ei: atașament, emoții, empatie, dorințe, motivație, cogniţii şi convingeri. În același timp, iubirea este considerată în numeroase culturi o virtute, este una dintre calitățile morale. Din această perspectivă, capacitatea de a iubi este abordată prin prisma binelui moral şi devine un imperativ în dezvoltarea umană. Axiologia (știința valorii) ne oferă un cadru în care putem înțelege iubirea ca formă particulară, fiind cea mai înaltă, de valorizare intrinsecă, de apreciere a unicității ,,obiectului’’ iubirii (Sinele, o altă fiinţă, natură, artă, Divinitatea, etc.).

Prin această lucrare facem un prim pas în a corela două procese subiacente iubirii: valorizarea intrinsecă așa cum este definită şi măsurată de modelul axiologic al lui Robert S. Hartman și capacitatea de înțelegere a stării emoționale a altei persoane – componentă cheie a conceptului psihologic de empatie, precursor indispensabil al iubirii.