Condițiile de  înscriere cu prezentări la  

Conferința națională cu participare internațională- Editia a XIII-a

TULBURĂRI de PERSONALITATE

Punți între cercetări, teorii și aplicații practice

20 – 22 aprilie 2018- Aro Palace 5*Brașov

Termenul limită  pentru înscrierea prezentarilor de: workshopuri/ lucrare(i) științifică(e)/ studiu(i) de caz/  postere este de 20 ianuarie 2018Până la această data se trimit: C.V. autor(i) și rezumat/ prezentare (între 150 și 250 cuvinte în limba română și limba engleză).

 

Comitetul științific al conferinței va evalua și valida/ invalida posibilitatea susținerii prezentării, autorii primind confirmarea/infirmarea telefonic sau prin e-mail pana la data de 30 ianuarie 2018.

 

Lucrările in extenso se vor trimite până la data de 20 februarie 2018 pentru finalizarea programului cu toate prezentările și publicarea lor în volumul conferinței la Editura Universitară/  Editura APAR, clasificată CNCSIS.

 

!!!După data de 20 februarie 2018 NU se mai primesc lucrări.

 

Rezumatele şi lucrările in-extenso vor respecta urmatoarele conditii de tehnoredactare:

 • Format: A4
 • Margini: 2,5 cm
 • Font: Times New Roman, marimea 12
 • Spaţiere: 1,5 randuri
 • Aliniere: Centrat/Justify
 • Paragraf nou: de la capat de rand, fara spatii sau tab, fara spaţiere intre paragrafe.

Citarea în text:

Autorul lucrarii sa citeze in mod corect in corpul lucrarii toate sursele folosite inclusiv figuri, tabele, ilustratii, diagrame. Utilizarea ideilor se face cu mentionarea sursei si a paginii in citarile plasate in text. In cazul citarilor in text nu se precizeaza initialele prenumelui autorului. Toate sursele bibliografice citate în text vor fi inserate in lista bibliografică finala.

 • (Hawkins, 2009) – cand se face o referire generala la opera respectiva; daca autorul are mai multe opere din acelaşi an menţiunea se va face (Hawkins, 2009a, 2009b);
 • (Hawkins, 2009; Page, 2000) – cand o idee este tratată de mai mulţi autori;
 • (Hawkins, 2009, p. 13) atunci când se face referire la o idee din opera respectivă sau când se dă un citat;
 • (Hawkins, 2009, pp. 13-15) – atunci când este prelucrată sau se face referire la o idee expusă pe mai multe pagini;
 • Atunci când sursa citată este indirectă, se va scrie numele autorului la care facem referire şi anul publicaţiei, cu adăugirea  indupă care va fi precizată sursa indirectă (autorul care l-a citat pe cel la care ne referim);
 • În cazul în care sunt mai mult de trei autori, în text se va scrie numele primilor trei, iar ceilalţi autori se vor insera sub eticheta et al. În lista bibliografică se vor scrie numele tuturor autorilor sursei citate.
 • Preluarea identică a unei fraze sau paragraf va fi inserată cu ghilimele româneşti, fiind indicată pagina din sursa utilizată. Citările directe se vor prezenta într-un singur paragraf şi nu trebuie să depăşească 40 de cuvinte.

REZUMATELE lucrărilor/ posterelor/ studiilor de caz/ workshopurilor

Rezumatele lucrărilor/ posterelor/ studiilor de caz/ workshopurilor prezentate trebuie să respecte următoarele criterii:

 • Număr maxim de cuvinte – 250.
 • Titlul lucrării să fie exprimat cât mai specific, nu general.
 • Numele autorului să fie întreg, alături de titlul ştiinţific, didactic (unde este cazul), instituţia la care este afiliat.
 • Dacă lucrarea face parte dintre lucrările de cercetare, atunci rezumatul va cuprinde clar obiectivele şi ipotezele, lotul de subiecţi, metodele folosite, rezultatele obţinute şi principala(ele) concluzie(ii).
 • Dacă lucrarea face parte dintre lucrările aplicative, atunci rezumatul va cuprinde premisele de la care s-a plecat, prezentarea persoanei sau a instituţiei, modul de construire a strategiei de intervenţie, caracteristicile intervenţiei, rezultatele obţinute, semnificaţia rezultatelor.
 • Dacă lucrarea face parte dintre studiile teoretice, atunci rezumatul va cuprinde teoriile de la care s-a plecat, premisele/cercetările pe care se bazează sugestiile noi, noile idei, concepte.
 • La finalul rezumatului vă rugăm să notaţi maximum 5 cuvinte cheie.
 • Rezumatele vor fi redactate în limba română şi în limba engleză.

LUCRĂRILE şi STUDIILE de CAZ IN EXTENSO

Lucrările şi studiile de caz vor respecta următoarele criterii:

 • Număr maxim de pagini  – 10.
 • Titlul lucrării să fie exprimat cât mai specific, nu general.
 • Numele autorului să fie întreg, alături de titlul ştiinţific, didactic (unde este cazul), instituţia la care este afiliat.
 • Lucrarea va include o introducere, o secţiune dedicată metodologiei sau studiului de cazsau strategiei de intervenţie, o secţiune dedicată rezultatelor şi o secţiune de discuţii şi propuneri.
 • Bibliografia va cuprinde toate sursele, inclusiv cele electronice. Iată mai jos exemple de notare a surselor bibliografice:

Cărţi: Autor, A. N. (Anul). Titlul cărţii. Localitatea: Editura.

Exemplu: Hawkins, P. J. (2009). Hipnoza şi stresul. Iaşi: Polirom.

Articole: Autor, I. N. (Anul). Titlul articolului. Titlul Revistei/Jurnalului, numărul volumului,numărul paginilor.

Exemplu: Page, R. (2000). Referencing articles in APAR format. APAR Format Weekly, 29, 3-18.

Surse electronice: Autor, A. A. (Anul). Titlul lucrării. Obţinut de la sursa.

Exemplu: Cherry, K. (2006). Guide to APA format. About Psychology. Retrieved from http://psychology.about.com/od/apastyle/guide

Alte surse electronice (autor neprecizat: echipe, instituţii): Titlul raportului/lucrării. (Anul). sursa (publicaţia, numărul, paginile sau adresa web)

Exemplu: The ultimate APA format guidebook. (2006).

http://psychology.about.com/od/apastyle.

POSTERELE

Autorii pot opta pentru varianta de prezentare a lucrării sub formă de poster. Membrii comitetului ştiinţific vor evalua lucrările şi pot accepta prezentarea acestora sub formă de poster. Redactarea rezumatelor şi a lucrărilor in-extenso vor respecta aceleaşi reguli ca şi pentru forma de prezentare orală.

Pentru lucrările ce vor fi prezentate ca poster, vă rugăm să respectaţi următoarele criterii de elaborare a posterelor:

 • mărimea posterului: 1,5 m (lungime) x 1m (înălţime).
 • să cuprindă materiale scrise, dar şi imagini/desene/scheme semnificative.
 • să fie creativ şi sugestiv pentru conţinutul său.
 • să poată fi lipit (oferim materiale pentru prinderea posterului).

PREZENTAREA ORALĂ A LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE,  POSTERELOR şi STUDIILOR de CAZ

Lucrările prezentate de autori vor avea durata de 20 minute + 5 minute pentru întrebări. Sugerăm ca acestea să aiba maximum 7 slide-uri Power-Point, dacă autorul apelează la o astfel de prezentare.

Prezentările Power-Point vor fi trimise pe e-mail office@psihologii.ro inainte de conferinta, până la data de 1 aprilie 2018.

Prezentarea lucrărilor va avea loc în secţiunea „prezentări lucrări ştiinţifice”. Durata totală a acestei secţiuni în cadrul programului general al conferinţei urmează a fi stabilită dupa stabilirea programului final al conferinţei, în funcţie de numărul de lucrări înscrise.

DURATA susţinerii unui workshop – va fi de 2 ore.