Cerere de înscriere în Asociaţia Psihologilor Atestaţi din România- A.P.A.R.

Către Comitetul Director a Asociaţiei
Psihologilor Atestaţi din România- A.P.A.R.,

Doamna Preşedinte,

Subsemnatul(a),……………………………………………………………………., solicit înscrierea în Asociaţia Psihologilor Atestați din România- A.P.A.R. din următoarele motive:

l. …………………………………………………………………………………………..,
2. ………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………. .

Anexez la prezenta cerere copiile conform opisului solicitat de A.P.A.R.

Semnătură………………………………

Opis dosar înscriere A.P.A.R.

[ ] copie diplomă universitară
[ ] copie foaie matricolă
[ ] copie adeverinţă student
[ ] copie carte de identitate
[ ] copie certificat de căsătorie
[ ] cerere de ȋnscriere în A.P.A.R.
[ ] copie chitanţă care atestă plata taxei de ȋnscriere ȋn Asociaţie, ȋn valoare de 30 euro, plătită în lei la cursul BNR în contul asociației
[ ] copie chitanţă ce atestă plata cotizaţiei A.P.A.R. de 12 euro/ an, plătită în lei la cursul BNR în contul asociației
[ ] C.V. cu date de contact și recomandări

Taxa de ȋnscriere și cotiozația se achită în contul Asociaţiei Psihologilor Atestaţi din România, C.F. 28466630, – RO38BRDE080SV92468300800, banca BRD Braşov, menţionându-se numele și prenumele persoanei și înscriere A.P.A.R./ cotizația anul.